Albuminstreifen semiqualitativ

VE: 25 pro Dose

TOP Preis

Albuminstreifen qualitativ

VE: 20

TOP Preis

Microalbustix visuell

25 Teststreifen pro Dose

Micraltest

30 Teststreifen pro Dose

pH-Indikatorstäbchen

3,6 - 6,1

4,5 - 10,0

6,5 - 10,0

0,0 - 14,0